“Treixi annus a oi, candu apu cumentzau a curriri, no iari mai pensau de lompiri finas a innoi. Sa gana e sa barra mia non funt nudda chi de parti mia no ia agatau s’agiudu de sa familia mia e de chini, po pagu tretu o po chilometrus meda, po pagu tempus o po annus, m’at allenau comenti Giusepi Stara e acumpangiau e sustenniu in custa spantosa esperientzia de vida. Torru gratzias a totus, de coru”.

Custus is fueddus de Carminu Corriga a s’acabbu de sa cursa prus famada in su mundu, sa Maratona de New York. Gana, massimamenti, po fairi cumprendiri a totus chi su sport, e sa cursa prus che a totu, funt unu grandu agiudu contras de sa maladia. Corriga, sessant’annus, autista de s’Arst, currit po s’Atletica Bauladu, bidda aunia bivit, at bintu un’atra grandu cuntierra.

“De fatu de cincu mesis de allenamentus, apu cursu po sa maratona prus manna – contat Corriga – de seguru sa prus connota e spantosa. Corantadus chilometrus e 195 metrus, tochendu is cincu ‘biginaus’ prus mannus de sa citadi: de Staten Island a Central Park, de Brooklin a su Queens e de su Bronx a Manhattan. Po mei est stetiu unu bisu chi apu biviu”.

Su contu de Corriga est de averas de cussus chi non lassant fueddus. Finas a su 2010 no iat mia fatu sport. De una di a un’atra est diventau diabeticu e tandu at cumentzau un’atra vida. Comenti de meigina at umperau sa cursa e su sport est diventau cumpangiu de vida de dogna dì. Allenamentus in pissu de allenamentus, cursas in pissu de cursas sempiri cun a su costau is consiglius de su dotori Giuanni Francu Madau, cussu puru curridori chi tandu trabbagliaiat in su repartu de diabetologia e maladias metabolicas de sa Assl de Aristanis.

Cantu is fueddus de Madau de importu mannu finas cussus de Marcellu Grussu, presidenti natzionali de s’Aniad, sotziu natzionali po is atletas diabeticus, chi trabbagliat po agiudai is personis cun custa maladia.

Po Carminu Corriga est stetiu unu caminu chi ddu at bistu andai sempiri prus a innantis, ca at partecipaus a cursas famadas in totu su mundu de is maratonas a metadi a is maratonas de Verona, Firenze, Valencia e Roma po annus de sighiu.

 

 

Màuru Mura

 

 

Mercuris, su noi de Sant’Andria de su 2022

 

Foto: https://www.nyrr.org/tcsnycmarathon