Eriseru, a pusti prangiu, su presidenti de sa Republica Sergiu Mattarella at torrau a giurai indenanti de su Parlamentu. Est inrau in s’aposentu mannu de Montecitoriu biora de is tres e mesu e totus dd’ant batiu is manus a forti e po tempus meda. Su Presidenti at nau is fueddus chi iat giai umperau set’annus a imoi: “Giuru de abarrai fideli a sa Republica e de castai sempiri, cun onestadi, sa Costitutzioni”. Una borta fatu cussu chi depiat fairi po lei, s’est postu a chistionai: trintaseti minutus, unu fueddu a pustis s’atru, cun sabidoria e sabiesa. Po cincuantacincu bortas is deputaus ant batiu is manus e a s’acabu de is fueddus de Mattarella si funt pesaus in peis e po tres minutus ant sighiu a batiri is manus.

“Po mei est stetia una lamada chi non m’aspetaia e dda intendu comenti una responabilidadi manna, ma non mi pongiu a un’ala. Bosi torru gratzias po sa fidi chi eis tentu in mimi ponendumì, po sa de duas bortas, comenti Presidenti de sa Republica. Apa betai un’ogu, cun atentzioni manna, sempiri a sa Costitutzioni de is babbus nostus”. Tra is atras cosas, de importu mannu a dogna manera, nosi pragit arregodai is fueddus de Mattarella in pissu de sa genti chi sunfrit: “In cust’ora pensu a totu is italianas e italianus: de calechisiat idadi, de totu is Regionis, de totu is professionalidadis e de dogna idea chi tenint in conca. Ma su chi tengiu prus in conca est sa genti chi sunfrit e chi s’aspetat de is istitutzionis agiudu po sighiri a biviri. Candu is presidentis de sa Camera e de su Senau m’ant fatu sciri ca fui un’atra borta Presidenti, inderetura apu chistionau de is urgentzias mannas de s’Italia: sanidadi, economica e sociali! Non si podeus permitiri de abarrai agoa de chinechisiat e depeus coidai a cicai sa solutzioni chena farta”.

Imoi sa bocia torrat a su Parlamentu. Ce dd’ant a fairi chena certai? Eus benni a biri…

 

 

 

Màuru Mura

 

 

 

 

“Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022 LR 22/2018, art. 22”

 

 

 

Foto: https://www.rollingstone.it/politica/i-10-punti-fondamentali-del-secondo-giuramento-di-mattarella/613634/