Tra unu guvernu chi depit nasciri e una gherra chi sighit a andai a innantis, su Covid-19 poderat numurus chi faint sempiri a timiri e non castiat in faci a nemus. Difatis Robertu Burioni s’imunologo famau, chi de prus de dus annus est sempiri in televisioni de Fabio Fazio, in sa trasmissioni “Che tempo che fa”, si ddu at buscau.

“Su vacinu fait in manera chi deu possa essiri innoi e non is su spidali”, at spiegau in collegamentu de domu sua. Comenti istat Burioni ddu at spiegua beni: “Caglientura, tussi, dolori de conca e una bogi chi parit cussa de Barry White: a dda nai totu, est una maladia chi no est gravi. Ma, torru a nai, custu est totu po su meritu de su vacinu. Deu sa cida passada apu fatu cussu de cuatru, pensu chi custu siat de importu mannu poita sa maladia si presentit aici”, at galu aciuntu.

“Depeus pigai pensamentu de una cosa – at sighiu a nai –, est mudau totu de cussu de ocannu passau candu furint lompias is variantis Omicron 1 e 2 prima e, in segus, sa varianti Omicron5, chi deu m’pu, cun probabilidadis mannas, buscau”. “Su vacinu non tenit prus unu efetu mannu po nosi protegiri de s’infetzioni – at aciuntu – comenti invecias iat fatu finas a sa varainti Delta e duncas si teniat arregioni de ddu fairi obrigu po is sanitarius, comenti teniat sensu su Green Pass. Deu ndi soi s’esempiu de comenti su vacinu non possat binciri s’infetzioni. Su vacinu balit meda po non tenni sinnus mannus. Su virus viagiat meda e picigat su matessi e duncas nosu non depeus fairi atru che nosi protegiri”.

Abarrat su fatu chi non si podit torrai a s’incungiamentu, e su virus non si fuit in totu: “Cun custu virus depeus imparai a ddue biviri, sonumancu finas a candu non s’ata tenni unu vacinu spantosu chi galu non si bit, custu virus est su coronavirus de cincu chi pertocat s’omini. Non podeus, in custus tempus, pensai a atrus incungiamentus, a sa serrada de is scolas, ma nosi depeus ponni in conca chi custu virus sigata a viagiai”. De importu mannu, est, a dogna manera chi is dannus siant piticus po sa colletividadi.

“Deu crasi no ap’a andai in su spidali e non ap’a fairi letzioni – at crariu – chi s’impestant unu numuru mannu de autistas de autobus, su trasportu pubricu si frimat”.

In cantu a s’obrigu de sa mascheredda chi est stetiu tirau in is bus e in is scolas: “Sa lei narat oi ca is maschereddas non funt prus un’obrigu, ma narat puru chi possu tenni oberta sa machina mia candu proit. Ma deu non ddu facu! Tocat  a tenni sempiri pensamentu e umperai sa mascheredda candu seus in mesu a genti meda, a su serrau comenti in tiatrus, cinemas o trenus. Ia bolli cumbidai chini est impestau a no andai a trabbagliai, ma a si nd’abarrai in domu. Est una regula chi balit de sempiri, finas candu ci fut feti su arresfriu”.

 

 

Màuru Mura

 

 

Martis, s’undixi de mesi de ladamini de su 2022

 

 

“Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022 LR 22/2018, art. 22

 

Foto: https://it.wikipedia.org/wiki/Roberto_Burioni