Ddus seis sighendu is Mondialis de fubalu in Qatar o seis de cussus chi, invecias, non bint s’ora chi acabint ca a biri unu Mondiali in is mesis de Sant’Andria e de Nadale est unu frastimu po su gioigu de sa bocia? Po chini ddus est sighendu funt partidas spassiosas e cun calencunu spantu chi est lassendu a buca oberta. Eris a meri c’ant stupau duas Natzionalis chi a su cumentzu funt donadas comenti favoressias po passai sonumancu a is otavus: su Belgiu de Martinez e sa Germania. Su Belgiu at depiu lassai su caminu a su Marocco e a sa Croatzia. Chi po sa segunda fut facili a ddu previdiri po sa prima invecis nou. Spantu mannu ca is africanus ant bintu su gironi, e ddu ant meritau chena farta. Su Belgiu torrat a domu finas chi teniat giogadoris fortis de averas in scuadra, ma, comenti narant is sabius sa bocia est tunda e candu in campu non si ponit sa gana e sa barra est facili meda chi ci siant custus arresurtaus.

Galu prus spantosu cussu chi est sussediu a sa Germania chi in d’unu gironi chi pariat facili c’est stupada po lassai andai a innantis su Giaponi, chi est lompiu po primu in su gironi, ca a pustis airi bintu cun sa Germania e totu eris at bintu cun sa Spagna. A nudda est serbia sa vitoria de is tedescus cun su Costarica po 4-2. Is puntus chi serbiant ddus ant lassaus in caminu, massimamenti candu ant perdiu sa prima partida cun su Giaponi, chi est po immoi sa scuadra prus spantosa: currint che macus e ddue ponint gana e barra.

Duncas duas de is scuadras prus fortis funt giai foras a pustis tres partidas. Iat essi bellu chi scuadras piticas binciant, ma seus segurus ca a s’acabu nos eus agatai is scuadras mannas a si giogai sa finali: Francia, Brasile, Argentina e Spagna in pissu de totus. Ma sigomenti nosu puru seus sabius torraus a ripitiri is fueddus famaus: “Donai atentzioni manna, ca sa bocia est tuda e totu podit sussediri!”.

 

 

Màuru Mura

 

 

Cenarba, su 2 de Nadale de su 2022

 

 

Foto: https://www.calciomercato.com/news/germania-fuori-dai-mondiali-le-reazioni-sui-social-video-66031