Bosi ddu arregodais candu tres annus a imoi is pastoris morrungiaiant, cun arregionis mannas, po su pretziu de su lati ca, po cussus fut tropu basciu? Eja, ca giai bosi ddu arregodais! In Sardigna si depiat votai po torrai a fairi su presidenti de sa Giunta regionali nou chi depiat pigai su postu de Antoni Pigliaru. Erribaiant politigus de s’Italia in donnia, unu in segus de s’atru e non totus si poniant a impromintiri calencuna cosa. Unu de custus politigus, non de Roma ca cussa fut una citadi chi non dd’agradaiat finas a candu invecias at cumprendiu ca si podiant piscai votus in cui puru, aboginaiat prus de is atrus: “Mi pongiu deu a tratai cun is industrialis e non mi nd’apa pesai de sa mesa finas a candu non lompeus a un’acordiu po portai su lati a un’euru a litru!”. Ddu naraiat e ddu torraiat a nai e aciungiat ca a denuntziai is pastoris non fut giustu e ca is processus non si depiant fairi e lassaiat creiri ca iat essi andau aici. Aboginaiat meda ca ddi serbiant votus e a s’acabu de su contu is votus ddi furint erribaus. Eis a nai ca tandu imoi su lati a is pastoris sardus benit pagau a un’euru a su litru e ca nemus est intrau in tribunali. Nou, is cosas non funt andadas aici comenti naraiat cuddu! Is pastoris galu sunfrendu e su catodixi de friargiu s’ant agatai po morrungiai ancora in sa centutrintunu, cussa chi erribat in Nugoro. No acabata aici: su 23, sempiri de friargiu, un’atobiu, non in su caminu ma in is aposentus de su tribunali de Nugoro. Sa curpa est cussa de airi frimau su caminu in is orus de Lula e de Siniscola.

Sa lota de is pastoris est avilia, non ce dda faint a ndi bessiri de una crisi manna chi est ponendu a un’ala s’arti prus antiga de su mundu. No est cun is processus o cun is cundennas chi si depit cicai una solutzioni. Custa andat cicada de sa politiga e non feti candu tocat a ponni in is pumus artus calencuncu, ma in donnia.

 

 

Màuru Mura

 

 

“Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022 LR 22/2018, art. 22”

 

 

Foto: archivio Domus de Janas