Trintaset’annus funt passaus de cussu undixi de làmpadas de su 1984, candu in Padova Enricu Berlinguer at saludau custu mundu po abarrai in su coru de totus cussus chi po annus e annus ant sighiu is ideas suas. Nasciu in Tatari a is tres de mengianu de su 25 de maju de su 1922, Berlinguer, orfanu de mamma de su 1936, at cumentzau sa vida politiga in su 1943 intrendu comenti de tesserau in su Partidu Comunista Italianu. A pustis de sa Segunda guerra mondiali est stetiu unu de cussus chi at fatu torrai a nasciri su partidu, sighendu sa FGCI (Federatzioni de is giovunus comunistas italianus) finas a su 1956. In su 1962 est intrau in sa segreteria de su su partidu e, a pustis de dexi annus, est diventau segretariu generali. At poderau custa carriga finas a sa morti, duncas po doxi annus. Un’ictus ddu at bociu, lassendu orfanus meda, chi de tandu no ant mai prusconnutu unu capu aici.

Omini totu intreu e famau, in vida sua fut arrespetau de is amigus ma finas de is nemigus a su interru in Roma furint erribaus prus de unu milioni de personis, est a nai ca mai in sa storia de s’Italia est torrau a sussediri po unu politigu. Pagus dis dapoi de sa morti sua su PCI, po sa prima borta in sa storia sua, iat giumpau sa Demogratzia Cristiana a is eletzionis europeas (33,33% contras su 32,97%). Cun Berlinguer segretariu is comunistas ant tentu s’arresurtau meglius in su 1976 cun su 34,4%.

Su babbu de Enrico fut un’abogau stimau chi si lamaiat Mario e sa mamma, Mariuccia Loriga fut sorresta de sa mamma de un’atru politigu mannu tataresu: Franciscu Cossiga. Finas su fradi Giuanni, scentziau famau, est intrau in paralmentu comenti aici su fradili Luisu. Berlinguer, su 26 de cabidanni de su 1957, s’est cojau cun Letitzia Laurenti e at tentu cuatru figlius: Biancamaria, Maria Stella, Marcu e Laura.

Eredidadi manna at lassau Berlinguer e parit chi funt in pagus a beru cussus chi dd’ant sighia.

 

 

 

Màuru Mura

 

 

 

 

“Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021 LR 22/2018, art. 22”.

 

 

 

 

Foto: https://twitter.com/pazzoperrep/status/1271014770490200064