Conte martis in su Senau si iat podiri sarvai gratzias a Italia Viva chi custus non votant, ma in segus at a depiri oberri una tratativa. “Cras Conte benit in Aula? Nosu ddi iaus fatu una pregunta: ‘Creis de cambiai calencuna cosa de cussu chi eus fatu totu paris in su guvernu?’, su presidenti nos at arrespustu narendu ca tenit su guvernu meglius de su mundu. A-i cussu puntu eus fatu un’atra pregunta: ‘Nosi podeus ponni  in is cosas de fairi?’, su presidenti de su Consigliu at arrespustu ca nou, at nau ca si bolit presentai in Aula. Chi fueddat po issu at nau ca bolint fairi a mancu de Renzi, ma deu creu chi non tengiant is numurus po andai a innanti”.

Custus funt is fueddus de Mateu Renzi, intendius eriseru in sa trasmissioni de Rai Tre “Mezz’ora in più”. “Deu no andu a s’opositzioni, ma imoi non soi parti de sa magiorantzia de guvernu. Votaus totu cussu chi serbit po is italianus, ma chi mi pedint is votus po su dinari fuliau nau ca nou, sa mia no est una cuntierra fartza. Deu pongiu problemas politicus. Cussus, invecias, si ponint a telefonai a is senadoris po ddus cunvinciri, chi ddu facant puru, ma deu non mi pongiu a votai unu guvernu chi si creit su meglius de su mundu”, at aciuntu su presidenti beciu de su guvernu.

Martis in su Senau, Conte de seguru no at a pigai is votus de magiorantzia, chi funt centusessantunu, ma, a dogna manera, at a sighiri a poderai sa magiorantzia e totu gratzias a su partidu de Renzi ca no at a donai perunu votu. Po custu non at essi custrintu a si dimitiri. Su presidenti de sa Republica Sergiu Mattarella, a dogna modu, bolit numurus fortis e segurus e po custu at a pediri a Conte cun Renzi de fairi unu passu a palas e a si torrai a chistionai. Conte iat nau in is dis passadas de non bolliri mai prus fairi unu guvernu cun Italia Viva, ma po chini est abituau a ligiri beni is cosas politicas non bolit nai nudda: funt meda is fueddus chi si narant e a pustis si torrat a palas chena si ponni problemas meda. Scumiteus ca custa borta puru sucedit aici?

 

Màuru Mura

 

“Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021 LR 22/2018, art. 22”.

 

 

 

Foto:https://www.open.online/2019/09/17/matteo-renzi-bandiera-rossa-non-sara-mai-il-mio-canto-ora-voglio-un-confronto-con-salvini/