“M’ant operau su bintises de martzu passau, po unu cancru. Apu bidu su mundu chi no ap’airi mai pensau de connosciri, apu bidu su disisperu in is ogus de sa genti chi mi bolit beni, apu bidu su disisperu e s’arriolu de pobidda mia chi, s’istadi passada, at perdiu su babbu po sa matessi maladia, apu timiu po non biri cresciri a figlia mia, apu fatu is esamis in is ispidalis meglius in Italia, cun a su costau genti chi oi non sciu nemancu chi s’agatit ancora, chi ce dd’apat fata a binciri custu mali mannu”.

A scriri in Instagram po sa prima borta de sa maladia sua est Marco Mancosu, giogadori sardu de fubal de su Lecce chi at giogau cun su Casteddu puru.

“Inigui, in is ispidalis, candu ses aspetendu de intrai seus totus ogualis, non contat cnudda chi tui ses abogau, giogadori, presidenti o chinechisiat, seus totus cumbatendu calencuna cosa chi non podeus controllai. Is dotoris m’ant nau ca po ocannu ia acabau de giogai e ca depia pensai feti a ocannu chi benit, ma a pustis de duas cidas fui giai currendu in campu”, at sighiu a scriri in is social Mancosu.

“A pustis de unu mesi depia torrai in Milanu po sciri chi depia fairi sa chemio o nou, non ddue soi ancora andau poita bogliu sighiri a fairi sa cosa chi mi pragit de prus de candu soi in su mundu, giogai cun sa bocia, in segus s’ata biri una borta chi acabat su campionau. Deu, poi imoi, apu giai bintu. Sa vida podit essiri non sempiri giusta poita pensu chi ne deu e ne atrus in custu mundu minesciat de tenni unu cancru, ma pensu puru chi a totus non depat mai mancai su coragiu de gherrai custas cosas puru. Custu po mei bolit nai a essiri ominis”. At aciuntu po finiri: “Apu decidiu de ndi chistionai feti imoi poita a innantis non mi intendia ancora prontu, tenia bisongiu de mi dda biviri a sa sola cun sa genti chi m’est a su costau sempiri, po custu bolia pediri perdonu a sa genti chi apu nau faulas po atacai sa beridadi de is problemas chi apu tentu”.

 

 

Màuru Mura

 

 

“Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021 LR 22/2018, art. 22”.

 

 

 

Foto: https://www.eurosport.it/calcio/serie-b/2020-2021/calcio-lecce.-mancosu-shock-mi-sono-operato-di-tumore-il-26-marzo_sto8305197/story.shtml