A pustis corantatres annus de presoni, cundennau po airi bociu tres ominis, unu “afroamericanu” torrat in libertadi poita unu giuigi si nd’est acatau ca non teniat peruna curpa. Contus de mala giustissia, chi sussedint in totu su mundu, massimamenti in cuss’America chi si presumit de bolliri portai in atrus Stadus sa democratzia.

Kevin Strickland, una vida in presoni, oi tenit sessantadus annus e feti dus disiglius: andai a prangiri in sa tumba de sa mamma e castiai s’Oceanu chi “no apu mai bidu”, narat Strickland.

Est su Washington Post a contai cust’atru contu de mala giustissia

de is Stadus Unidus, e, comenti si ligit intru de is errigas, si podit creiri ca su colori de sa peddi de su cundennau apat tentu importu mannu.

In su Missouri est su casu prus longu de un’innocenti postu in presoni e finas in s’orrestu de s’America funt pagus cussus chi ddu possant binciri.

Stricland in su 1978 ddu iat cundennau po airi bociu Sherrie Black de bintidus annus, Larry Ingram de bintunu e John Walker de binti, finas chi mancaiat calechisiat prova chi ddu biant in su logu de su bocidorgiu. Non furint baglius is fueddus de sa familia e de issu e totu chi iant sempiri nau ca non s’agataiat innias.

Est bastada sa testimonia de sa sola chi si fut sarvada de cussa stragi, Cynthia Douglae, chi si fut fata cunvinciri de is indagadoris e, in segus, iat cicau de si torrai a papai cussu chi iat nau, ma no est serbiu a nudda.

Ma ita fut sussediu corantatres annus a oi? Su 25 de arbili de su 1978 Vincent Bell, Kim Adkins cun Terry Abbott e un’atru piciocheddu andant a chistionai, in is orus de sa domu, cun Strickland, chi a pustis de una ciaciarrada torrat a intru po abarrai cun sa figlia chi fut nascia de pagu. Sa truma, in segus, at aprontau una punitzioni in d’unu bungalow po cicai vendita poita ddus iant cogliunaus in su giogu de is dadu. Iant acapiau e bociu is tres giovunus e sa Douglas iat fatu sa margiani, fendusì biri morta su matessi. Passat pagu tempus e sa Politzia andat a acapiai a Strickland. Portau in caserma po ddu fairi biri a sa Douglas, unu de is indagadoris cicaiat de cunvinciri sa picioca po nai ca fut stetiu Strickland. Non funt baglius a nudda nemancu is fueddus de dus de is bocidoris, chi iant cunfessau, e Strickland at depiu aici passai una vida in presoni.

Sa Douglas, a pustis sa cunfessioni de is bocidoris, a cicau de torrai a palas in is fueddus, ma dd’ant amelessada de dda cundennai po testimonia fartza.

Imoi po Kevin Strickland s’oberit sa janna de su presoni… ma in s’ora una vida d’est passada a innantis.

 

Màuru Mura

 

 

Foto: https://www.ilpost.it/2021/11/24/kevin-strickland-condanna-ingiusta-stati-uniti/