Miraideddu s’ierru: frius, nì e abba meda in totu s’Isula. Su nì no at mancu aspetau s’intrada de mesi de Idas, e difatis de eriseru a pusti prangiu at cumentzau a si fairi biri in paricius logus, massimamenti in is biddas a presu de Nugoro e in is biddas ogliastrinas. In su Casteddaiu e in is atras zonas de totu sa Sardigna invecias abba a marigas e frius: in Casteddu custu mengianu funt feti cincu is gradus e sa genti nd’at bogau capotus, sciarpas e guantus po cicai de si difendiri: ma sa cosa bella de su frius est ca bastat a s’imboddiai e totu passat! De Fonne a Tonara e Desulo, de Biddamanna a Foghesu, de Gavoi e Ollolai finas a sa citadi de Nugoro, custu mengianu si ndi funt pesaus e incrarendusì ant bidu su primu nì de cust’atongiu, chi parit ierru. A ddu biri est sempiri spantosu e lugerrat is ogus, ma tocat a tenni in conca ca chini trabagliat in su monti, massaius e pastoris prus che a totu, sunfrit e, de sempiri, disigliant chi acabit.

Nì meda finas in is biddas de sa Barbagia de Seulu, in Seui prus che a totu, comenti si bit de sa fotografia. In Stressili su sindigu at serrau is scolas e funt aspetenduru is machinas spaina-sali po cicai de libertai stradas e caminus. Scolas serradas finas in Lanusei.

Imoi est su ghiaciu chi fait a timiri e is primus incidentis non si funt fatus aspetai: in sa statali 389 e in sa provinciali chi erribat in Macumere. Calencunu problema finas in sa 131 Dcn chi erribat in Nugoro.

Po mori de una mata orruta in sa strada est serrada sa Statali 295 chi de Aritzo erribat a Tonara, intru de is cihilometrus 0 e 15.

Candu niat e cumentzant a serrai scolas a timiri de bessiri de domu o a erriscai in machina, benit a conca una pregunta: ma in Trentino o in sa Valle d’Aosta serrant totu? Chi est su cumentzu de s’ierru giai seus postus beni!

 

 

 

Màuru Mura

 

 

 

Foto: Ignazio Aresu