In Minneapolis su processu contras Derek Chauvin incurpau de sa morti de George Floyd, sussediu su 25 de maiu de ocannu passau, est acabau cun sa cundenna de su politziotu. Dde arregodai ca Floyd, omini de corantot’annus, fut nieddu. Si nd’est chistionau apetotu e in medas prassas de totu su mundu si fut manifestadu contras de is maneras malas de sa politzia americana, massimamenti contras is nieddus. A sa giuria funt serbias prus de dexi oras de atobiu tra insorus po erribai a una decisioni: Chauvin teniat tres curpas po is leis americanas.

In foras de su tribunali s’agataiat genti meda chi aspetaiat sa sententzia e candu dd’ant scipia no acabaiant de batiri is manus e de aboginai po sa cuntentesa.

Chauvin at ascurtau is giuigis chena fairi biri peruna emotzioni e imoi s’erriscu est de passai is corant’annus chi benint in presoni, aunia intrat feti imoi, ca a innantis fut in libbertadi po airi pagau sa cautzioni, comenti est usantzia americana.

Su presidenti americanu Joe Biden est stetiu tra is primus a lamai sa familia de Floyd: “Bogliu chi bengiais in sa Casa Bianca e bosi facu erribai cun su Air Force One”, ddis at nau. A pustis at chistionau a sa natzioni nendu puru ca “S’America a fatu unu grandu passu de civiltadi”.

Ma ita fut sussediu cussu 25 de maiu? Unu butegheri iat tzerriau sa politzia nendu ca un’omini iat comporau is sigaretas umperendu binti dollarus fartzus. Erribant dus politziotus, Thomas K. Lane in cumpangia de J. Alexander Kueng, lamaus de su butegheri, chi andant de Floyd, nde ddu ant fatu calai de sa machina, massimamenti cun is malas e non cun is bonas, e ddu acapiant.

In su fratempus un’atru omini chi s’agataiat in is orus at cumentzau a filmai totu.

Floyd non s’intendiat in curpa e gherrendu cun is politziotus est orrutu a terra e in deretura ddus at avertius ca teniat problemas de respiratzioni. A dogna manera ddu faint setziri in machina po nde ddu liai. Erribant atras duas machinas de sa politzia, tzerriadas de is agentis e totu, e abarrant cun Floyd atrus dus politziotus: Derek Michael Chauvin cun Tou Thao. A is otu e binti Chauvin ndi fait calai de sa machina Floyd cun is manus acapiadas. S’omini orruit abarrendu brenti a terra e cun d’unu genugu de su politziotu in su sugu. De is filmaus s’intendit sa boge de Floyd chi narat ca non ce dda fait a pigai aria, ma Chauvin non dd’at tentu pena. Floyd si morit che unu cani.

 

 

Màuru Mura

 

“Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021 LR 22/2018, art. 22

 

 

Foto:https://it.wikipedia.org/wiki/Morte_di_George_Floyd#/media/File:George_Floyd_Memorial_2020-05-27.jpg