Sighit a calai su numuru de sa genti chi bivit in Italia chi de su 2014 non si frimat. Tandu fustis 60,3 milionis. A su primu de gennargiu de su 2022, po cussut chi narat sa cica de s’Istat, sa genti chi bivit in sa natzioni est calada a cincuantotu milionis 983 mila, chi in numurus bolit sempiri nai 250 mila de mancu de ocannu passau. In ot’annus si funt perdius, duncas unu milioni e 363 mila citadinus.

Is numurus peus, ma non tocat a si spantai po custu, funt cussus de sa parti bascia de s’Italia, e sa Sardigna non podit mancu erriri prus de meda. De is trintotu provincias chi s’agatanat a suta de Roma, in trintacuatru calaant de prus de sa media natzionali e in noi, sempiri de custas, s’abasciamentu erribat a essiri prus de su 9%, comenti in Aristanis chi lompit a su -10,6%. Intru is atras citadis a dus numurus agataus, da poi, Nugoro, Isernia, Campobasso, Enna, Potenza, Benevento, Caltanisetta e Crotone.

Sa Sardigna est urtima in totu s’Italia po sa genit chi nascit cun mancu unu figliu (su 0,99%) po femina sarda contras una media italiana de su 1,25%. Non feti: s’Isula est finas sa regioni cun s’idadi prus arta in tempus de tenni su figliu de unu: trintatres annus contras una media de su 32,4%.

Abarrat, prus o mancu sa matessi, po sa Sardigna, s’idadi de s’adiosu: is ominis morint a 79,8 annus, contras sa media italiana chi est de s’80,1 e is feminas a 85,4 contras una media natzionali de 84,7.

Non spantat de seguru cussu chi pertocat is pipius chi nascint: candu si bivit in Sardigna, aunia mancat trabagliu e cussu chi c’est est sempiri prus a erriscu comenti faint dus sposus a si pesai una familia? O boleus chistionai de su pretziu de is domus?

Prus trabagliu bolit nai prus dinari e prus dinari bolit nai prus figlius e prus figlius bolint nai galu prus trabagliu. Parit un’orroda, ma de su trabagliu si lompit sempiri a su trabagliu!

 

 

 

Màuru Mura

 

 

“Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021 LR 22/2018, art. 22

 

 

Foto: https://www.istat.it/