Su campionau de fubal de serie A torrat a partiri su 20 de làmpadas. Ddu at fatu sciri su ministru de su sport Pissenti Spadafora a s’acabu de s’atobiu cun sa Federcalcio. “Sa sperantzia mia – at nau su ministru – est chi si possat torrai a giogai sa Coppa Italia sa cida a innantis”. Sa Lega de su fubal faiti inderetura sciri ca sa Coppa Italia si serrat su 17 de làmpadas: “Su 13 si giogat sa torrada de is partidas a innanti de sa finali, su 17 invecias sa finali etotu”. Sempiri su 17 si iant depiri giogai is partidas chi non si funt giogadas e chi si depiant giogai.
Sa serie B, invecias, partit prus adduru, su 26 de làmpadas, at fatu sciri su presidenti de sa Lega Màuru Balata.
No est mancu de nai ca is partidas s’ant a giogai a jannas serradas. Partit finas su Casteddu e Zenga at fatu sciri inderetura ca: “Fut ora, si giogat. No at essi sa matessi cosa ma non bolit nai ca no at essi bellu che a innantis. Andat beni a torrai a giogai e non serbit a nudda a si prangiri in pissu”. Ancora Zenga, ca at pigau su postu de Maran, no est arrennesciu a giogai una partida. Imoi ddu podit fairi e non bit s’ora.

Foto: https://biografieonline.it/biografia-walter-zenga