Su tres de làmpadas est erribendu, ma “de su guvernu non scieus nudda”. Est po custu chi Christian Solinas, de is microfunus de “Un giorno da pecora” in Rai Radio 1, narat chena ddu mandai a nai: “Chini erribat chena de certificau, po mei, non podit giai partiri, duncas non erribat in Sardigna”.

“De su ministru Boccia – at aciuntu – mi ia essiri aspetau calencuna solutzioni, bistu ca mancat tropu pagu a su tres de làmpadas”. Sighit puru sa cuntierra intru de su guvernadori sardu e su sindigu de Milanu, Pepi Sala.

“Non serbit a nudda e a nemus a si ponni a certai – narat Solinas intendiu de La Stampa de Torinu – Sala non podit nai certas cosas, poita is sardus ant pesau is prendas insoru a sa sola e cun sacrificius medas. Su contu est custu e non atrus”.

Su presidenti chistionat a is lombardus chi benint de sempiri in ferias in Sardigna: “Su beni chi nosi boleus tra sardus e lombardus non est in discussioni peruna. Sala bolit una guerra chi non c’est. Nemus in Sardigna at chistionau de milanesus, sa certificatzioni est po totus. Est craru cussu chi si depit fairi, po chini bolit benni in s’Isula: si depint andai a fairi is analis e presentai is arresultaus. Chini fueddat de una Sardigna chi non agradessit genti non si connoscit.”.

 

 

Foto: https://www.ansa.it/sardegna/notizie/2020/05/26/solinas-certificato-negativita-allegato-a-biglietto-e-bonus_245dc910-622a-4d65-8d5a-68d2305cfe80.html