Duas dis mancant po torrai a oberri is lacanas de is regionis italianas. Du pusti cras totus si podint moviri in totu s’Italia. Sighit, a dogna modu, a s’ingrussai cussus chi timint e bolint lassai serradas totu is lacanas e totu. Chini narat ca nou castiat is numurus e cussus de sa Lombardia faint a timiri a totus: is impestaus nous, difatis, s’agatant po su 53% inigui e is mortus de eriseru, a sa matessi manera, funt po su 60% inigui e totu. Funt, invecias, undixi is regionis chi no ant contau mancu unu mortu.

In su mentris chi sighint a fueddai is guvernadoris cun su ministru Franciscu Boccia, cussu de sa Campania, De Luca, non ddu mandat a nia cussu chi tenit in conca: “Non si cumprendit – at nau – poita si depit torrai a oberri totu”. A dda pensai comenti de cussu funt puru is guvernadoris de sa Sicilia e de sa Sardigna, chi funt is logus aunia andant de prus is turistas. “Mi parit – at aciuntu De Luca – ca su dde fairi no est cussu chi depiat essiri. Chi sa regioni mia iat a tenni numurus artus de imipestu, non faia bessiri a nemus, tocat a essiri responsabilis”

 

 

Foto: https://www.youtube.com/watch?v=52XBfUEfiFs