Su sindigu de Milanu, Giusepu Sala, in sa trasmissioni de Rai 3 “Quante Storie” at torrau a chistionai de sa cuntierra, de una pariga de cidas a oi, cun su presidenti de sa Regioni de sa Sardigna Christian Solinas.

S’unu e s’atru iant tentu eita nai in pissu de s’erribu de sa genti de sa Lombardia in Sardigna po is ferias. Sala iat umperau fueddus grais po is sardus e, a pustis, si fut scusau po custus fueddus e iat finas e nau ca funt stetius cumprendius mali.

“Deu calencuna borta soi tostau e calencun’atra borta pigu ai cussus tretus – at nau su sindigu de Milanu – perou chini teniat arregioni in custu? Aunia funt oi totu is controllus chi Solinas iat nau? Duncas nau ca non tocat a chistionai feti po principius. A mei non pragit custu mundu de sa politiga chi fueddat feti po principius, chi chistionat cun sa brentiri e non cun sa conca”. “Sa beridadi est ca custa cosa non si podiat fairi – at sighiu a nai Sala -. Deu pedu scusa chi soi fatu aici e non dda mandu a nai, ma nosu politigus non si depeus perdiri in is fueddus.

 

Foto: https://www.facebook.com/beppesalasindaco/