Mercuris passau s’atobiu cun Paba Franciscu in Santu Perdu e eriseru invecias cun su presidenti de sa Republica in su Quirinali. Non si podit certu nai ca sa cida de Paulu Palumbu, su piciocu de bintidus annus chi est su prus giovunu, in Italia, malaidu de Sla, siat stetia pagu emotzionanti. Palumbo, gratzias a essiri andau de Amadeus a Sanremo, ddu connoscint in totu s’Italia. “Ancora non ci creu de airi atobiau su Paba. Mi at nau fueddus durcis chi no apa mai scaresciri. Aici puru est dificili meda, po mei, a pensai aunia soi imoi, Presidenti Mattarella, di torru gratzias po m’airi bofiu innoi”, at scritu Pàulu, chi fueddat cun su sintetitzatori e cun s’agiudu de su fradi chi ddu castiat.

“Su fueddut chi prus de totus possu umperai a pustis custa cida est fradellera – narat su giovunu originariu de Nugoro ma chi bivit in Aristanis –. Deu bivu gratzias a a fradi miu Rosariu. Cun issu, in custus annus eus cumprediu eita bolit nai donai e erriciri, imparendu meda unu de s’atru e crescendu comenti de ominis. Apu imparau meda finas chi non serbit a essiri parentis po andai a innanti, totus si depint cumportai cun is atrus comenti chi essint fradis, su mundu iat essi meglius po totus”.

 

 

Foto: https://www.famigliacristiana.it/articolo/paolo-palumbo-e-l-incontro-con-il-papa-che-gioia-il-suo-bacio.aspx