Amelessu legiu po s’assessora de sa cultura e vicesindiga de Orroli Anna Pitzalis chi at agatau is orrodas de sa machina sua segadas a gorteddu. Totu est sussediu in sa noti chi andaiat de sabudu a dominigu in sa via Anedda, a pagus metrus de aunia bivit sa Pitzalis. Calegunu s’est acostaiu a sa machina de s’assessora, una Ford Focus, e at stampau duas orrodas.

Ddu at fatu sciri, in Facebook, sa Pitzalis e totu: “Cultura, traditzioni, ambienti, solidariedadi. Custus funt is fueddus chi apu sempiri cicau de umperai po chistionai de sa bidda mia. Cun su coru tristu oi depu aciungiri inciviltadi, non po chistionai de Orroli ma po chini sa noti passada at stampau is orrodas de sa machina chi deu e figliu miu umperaus po trabagliai”.

“Est tristu de averas – at sighiu a scriri s’assessora – chi sucedant custas cosas, est tristu chi s’agatit genti chi no ndi bolit fairi pesai sa bidda cun sa cultura, est triustu chi una bella festa che cussa de Santu Serbestianu est orrovinada de pagu genti. Non c’at peruna scusa comenti giovunus o genti bufada, no! Intendeosì bremis”.

De cussu chi est sussediu funt indaghendu is carabineris de sa cumpangia de Isili.

 

 

Foto: http://www.orroliproloco.com/