“Soi incazau, po is novas in pissu de mimi chi narant in si telegiornalis”. Est cantu iat airi nau su boss mafiosu Mateu Messina Denaro, acapiau in Palermu su seigi de gennargiu passau, a calencunu chi trabagliat in sa sanidadi e a is secundinus de su presoni de L’Aquila. Messina Denaro s’agatat in su presoni abruzesu de sa dì etotu chi ddu ant acapiau e, po immoi, est in regime de 41 bis.

Su boss, chi a diferentzia de is primas dis chi fut in presoni immoi “castiat cun atentzioni manna sa televisioni. Est de arregodai ca podit castiai feti is canalis natzionalis. “Funt contendu faulas”, iat airi aciuntu Messina Denaro.

In su fratempus, su presoneri, at fatu po sa segunda borta sa chemioterapia. Sunfrit de unu cancru e po cussu andaiat a si fairi curai in sa clinica Maddalena de Palermu. Moviat de Campobello de Mazara a mengianeddu, acumpangiau de Giuanni Lupino, acapiau etotu, e lompiat a Palermu a pustis tempus pagu. Si presentaiat cun su nomini de Andria Bonafede, acapiau fintzas custu, ca ddu at agiudau in sa bandidura. Eris amengainu, comenti fustis nendu, is dotoris de su spidali, ghiaus de su primariu Lucianu Mutti, ddu ant curau in s’aposentu, chi s’agatat a su costau de sa cella de su boss, de su presoni. Chini ddu at bistu chistionat de Messina Denaro nendu ca istat beni e tenit grandu fidi in is dotoris. Po cantu pertocat sa maladia si narat “fatalista”, ma cun fidi manna po is curas chi est fendu. “Messina Denaro est in cunditzionis bonas, tenit gana de papai e est pasau”, faint sciri de su presoni.

Dogna dì bessit a campu calencuna nova in pissu de su mafiosu, cicau po trint’annus in totue, ma forsis non beni meda, ca s’agataiat a pagu tretu de Castelvetrano, aunia est nasciu e pesau. Ant spantau is fueddus chi at umperau, in d’una chat de whatsapp, contras is manifestadas de arregodu de su giuigi Falcone e a su capumafia forsis non ddi funt caladas.

 

 

Màuru Mura

 

 

Martis, su seti de friargiu de su 2023

 

 

Foto: Ansa