Erricu Letta est lompiu in Casteddu: “a Sa genti non pragit sa Giunta de su Centrudrestra sarda? Creu chi andit a favori nostu”. Su segretariu de su Partidu Democratigu at finas rendiu visita a sa sedi de S’Unioni Sarda: Presidentzialismo? – at nau – po nosu no est su probelma de s’Italia.

Su Segretariu est erribau in Casteddu po su giru eletorali chi est fendu in Sardigna e a mericeddu s’est amostau finas in Tatari. “Soi allirgu e cuntentu meda de m’agatai in Casteddu, pensu chi is arresurtaus de sa Sardigna contint meda po custas eletzionis”, at nau in s’atobiu cun is giornalistas in sa domu de su partidu de via Emilia in Casteddu.

“Sa genti sarda no est cuntenta meda, at aciuntu su segretariu, de su trabagliu chi est fendu custa giunta regionali ghiada de Solinas. Mi chistionant de problemas mannus chi tenint a ita biri cun sa sanidadi. Totu custu, creu, chi favoressit is candidaus nostus, totu is colegius uninominalis si podint binciri o perdiri e custu tenit unu significu giai mannu. Innoi bieus sa possibilidadi de una vitoria de importu mannu, sia in Roma che in Casteddu po su 2024”.

Letta est in segus intrau in sa domu de s’Unoni Sarda e a innantis de s’atobiu cun is giornalistas at atobiau, in su Poetu is rapresentantis de sa comunidadi Lgbt. Atobiu chi lompit a una pariga de dis de su “blitz”, sempiri in Casteddu, de unu piciocu cun sa bandela circufoglia in su comitziu de sa “leader” de is Fradis de s’Italia Giorgia Meloni.

“Apu ascurtau cun atentzioni manna is arriolus insoru, poita funt arriolus chi podint lompiri in dogna parti de Italia. Sa destra at a nai a custus ca bastat aici poita tenint giai is diritus insoru chena ponni in perunu cunsideru ca po custas chistionis s’Italia est a palas de totus”.

 

 

 

Màuru Mura

 

S’otu de Cabudanni de su 2022

 

 

“Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022 LR 22/2018, art. 22

 

 

 

Foto: https://m.facebook.com/enricoletta.it