Logus aunia si papat e aunia si bufat de Casteddu funt pensendu de serrai e non oberri a pustis su decretu ministeriali, de su presidenti de su Guvernu Conte, de dì innanti de eriseru cun mesuras noas e sempiri prus tostadas po binciri su Coronavirus. In is serrandas de localis medas si podit ligiri ca ant abarrai serraus finas a su cuatru de arbili e ddu est s’hashtag puru #IoRestoACasa.

Calencunu at decidiu de lassai obertu, comenti narat su decretu, finas a is ses de merì, ma sa volontadi est de cuasi totus sa matessi: totu serrau e su prus acoidu chi fait, finas a candu totu custu inferru est acabau. Unu ristoradori narat: “Teneus su doveri de sighiri, in sa giusta manera, totu is regulas chi nos ant donau e de fairi finas de prus: depeus abarrai in domu e bessiri feti chi non di podeus fairi de mancu. Nosi seus intendius cun atrus chi trabagliant in cust’arti e soi seguru ca is fueddus mius funt de cussus puru”.

 

 

Foto: http://www.ansa.it/sardegna/notizie/2020/03/06/coronavirus-chiusi-negozi-cina-p.torres_617acc94-73af-4bcf-8f20-4b94e88518f6.html