Genti meda eriseru a mengianu est erribada po sa missa fata in San Pellegrino Terme, in sa provincia de Bergamo, po arregodai a Davidi Astori, su giogadori de sa Fiorentina, ca iat giogau medas annus cun su Casteddu puru, morut un’annu a eriseru e totu candu s’est intendiu mali in s’albergu de Udine aunia sa Fiorentina depiat giogai. Tra totu custa genti ddue fut finas su Casteddu cun su presidenti Giulini, Tanieli Conti e su capitanu de sa scuadra de imoi Luca Ceppitelli. Propriu su giogaodri de su Casteddu, chi cenarba passada at segnau de conca su primu gol de custu campionau, at bofiu arregodai Astori nendu custus fueddus: “Est sempiri unu prageri mannu arregodai a Davide Astori, unu piciocu e unu giogadori chi abarrat in is corus nostrus e nos si donat fortza poita fut unu esempiu de biri”.

Po sa Fiorentina ddue fut totu sa scuadra. Su capitanu German Pezzella at postu froris in sa tumba de Astori in su campusantu de San Paellegrino e sa cida chi benit, su 12, un’atra missa at essi fata in Firenze in sa Basilica de Santu Larentu.