Armandu Siri non fait prus parti de su Guvernu italianu, e imoi est in foras. Ce dd’at stupau su presidenti de su Consigliu Giusepu Conte cun d’unu decretu presentau in su Consigliu de is ministrus. Arregodaus ca Siri est incurpau de corrutzioni e su ministru Toninelli, inderetura a pustis essiri incurpau nde dd’iat tirau sa delega. S’atobiu est durau prus o mancu duas oras e ddue funt totu is leghistas e is Steddaus de su Guvernu, mancaiant feti is ministrus Tria e Moavero Milanesi.

Siri ddu at difendiu sa ministra de sa Pubblica Amministrazione, Giulia Bongiorno chi est sempiri pronta a difendiri a totus finas a candu fait.

Di Maio, una ia chi Siri nc’est bessiu at fatu inderetura sciri ca: “Est importanti meda po mei in-d’una dì aici, candu in Italia de sus a basciu ci funt indagus po corrutzioni, custu guvernu apat donau unu signali ca non est oguali a-i cussus de prima”.

 

 

Foto: opinione-pubblica.com