Tra una cida tocat a presentai is listas po is comunalis de su seigi de làmpadas, ma is Steddaus ancora est in cica de unu candidau po fairi su sindigu in Casteddu. Abarrat in peis feti su nomini de su consiglieri chi nd’est bessendu de su consigliu comunali, Pino Calledda e in is urtimas oras fina scussa de Marina Rita Monagheddu chi est dirigenti de s’assessorau regionali a su Trabagliu chi s’annu passau fut erribada se tres a is primarias poi s Regionalis cun 285 votus. un’atru nomini chi si fait est cussu de su dotori casteddaiu Alisandru Murenu (a is Regionarias 18 votus). Is Steddaus non ce dd’ant fata a pigai votus medas in Casteddu a incumentzai de sa prima ia de is comunalis de su 2011 cun Emanuela Corda, in segus diventada deputada in su 2013. In su 2014 mancu si funt presentaus a is Regionalis, poita Grillo iat frimau totu ca funt tropu dividius.

 

 

 

Foto: comune.cagliari.it/