Sa Umana Reyer de Venetzia at bintu sa partida de basket cun sa Dinamo Banco di Sardegna Sassari, dominigu passau in Venetzia e totu, po norantotu a noranta. Sa partida fut de campionau e fut po sa giorronada numuru bintunu. Sa scuadra sarda at incumentzau mali meda in su primu cuartu de partida e insegus ce dd’at fata a torrai a ponni a postu sa partida e a non si stesiai prus de tanti. A pustis is primus dexi minutus fut a suta de cuatru puntus: bintiseti a bintitres. Ma in su segundu cuartu de partida Venetzia at giogau meglius e at aumentau is distantzias: cincuantacuatru a trintotu. Sa partida est andada a innanti aici e s’est erribau a su puntegiu de setantacincu a sessantunu. De tandu sa scuadra sassaresa at cicau de recuperai, est erribada a essiri a suta feti de ses puntus ma non ce dd’at fata binciri. Smith, po sa Dinamo, est cussu chi at fatu prus puntus: bintunu.

Venetzia abarrat segunda a is palas de Milano, Sassari po s’ora est foras de sa zona play off.

 

 

 

Foto: wikipedia.org