At postu in su profilu sû de Facebook una fotografia de dus pipius chi caminant a manu tenta po is orrugas de Tortolì. Is pipius bestintu su costumu sardu, e sa pipia est niedda. Totu custu bastat po si pigai mali fueddus? Eia, a Claudia Aru cantanti de Biddacidru est bastau.

Sa fotografia dda iat fata, in su mesi de austu passau, Christopher Porcu in sa processioni de Santu Lussoriu e sa cantanti dd’at posta in sa bacheca sua su ses de martzu scrienduddoi “Sa Sardigna chi mi pragit”. Su post non est pragiu, invecias, a calencun’atru chi at incumentzau a scriri fueddus malus a sa cantanti: “Sa Sardigna chi pragit ai cussu burdu de nannau tu, as a nai”; “Custa si nd’est scidada cun sa bussola africana a s’imbessi! Sardus genuinus e non incrocius cun genti chi non balit nudda”, e aici atrus medas.

Ma in custas oras sa fotografia at incumentzau a girai un’atra borta in Facebook, comenti de arrespusta a is ratzistas.

 

 

 

 

 

Foto: confedercontribuenti.it