Mateu Salvini e Luisu Di Maio currint po totu s’Italia e calencuna borta a foras puru. Tra una cursa e s’atra, tra unu fueddu e un’atru, pensant de si podiri acostiai. Eriseru a merì su segretariu de sa Lega at lamau a su telefunu su capu politicu de is Steddaus po cicai de si ponni de acordiu in pissu de sa presidenza de Camera e Senau. Finas chi Di Maio est cunvintu chi sa chistioni de is presidenzas depit essiri una cosa e cussa de fairi su guvernu est un’atra.

De sa telefonada nd’at chistionau Di Maio etotu scriendu in Facebook: “Apu arregodau a Salvini ca su Movimentu 5 Steddas est sa prima fortza politica de s’Italia, cun su trintadus po centu de is votus, chi funt ogualis a undigi milionis de ominis e feminas chi si fut bofius fidai de nosu, e chi in sa Camera teneus su trintases po centu de is deputaus. Po nosu custu est una volontadi chi bolit nai ca depeus pigai sa Presidenza de sa Camera”.

A pustis, inderetura, est erribau finas su contu de Salvini in pissu a-i custa telefonada: “A nomini de totu su centrudresta, is prus votaus de is italianus, apu intendiu chi siat su doveri miu de intendiri Di Maio, Martina e Grasso po chistionai de is presidenzas de Camera e Senau. Non depeus perdiri tempus e boleus tenni un’arrespetu mannu de su votu chi ant donau is italianus”.

 

 

Foto: democratica.com