Apustis su Senau, aunia at pigau centusetantunu eia e centudigiaseti nou, su guvernu de su presidenti Conte est prontu a si presentai in sa Camera de is deputaus. De custu mengianu s’est incumentzau a chistionai de cussu chi s’at a fairi. Non at essi una cosa longa comenti giai fatu in Montecitorio aunia Conte at chistionau po prus de un’ora e po is partidus ant a fueddai feti is capustrumas. Una borta pigada sa fiducia su guvernu podit incumentzai a trabagliai e su Presidenti de su Consigliu tenit giai unu primu atobiu foras de Italia, difatis cenarga at essi in Canada po su G7 aunia depit chistionai cun is capus de sa Germania, ede sa Francia.

Propriu po custu custa cida non s’at a chistionai prus de totu cussu chi serbit po cumpletai su guvernu, presidentis de is cumisionis, is numurus dus de is ministrus, ect…, ma de totu custu si nd’at a chistionai sa cida ch’intrat.

 

 

Foto: secoloditalia.it