Teniat tres eurus in buciaca e si ddus at giogaus a su Superenalotto. Si creiat de ci airi fuliau su dinari e invecias at bintu unu milioni de eurus e imoi si ndi podit tirai calechisiat disigliu.

Totu custu est sussediu in su bar, in s’orruga de Carrulu Felici in Seddori, de Simoni e Marianna Crobu, chi giai in su 2002 iat fatu binciri, sempiri a su matessi giogu, cincu milionis.

“Est su Stivali milionariu – at nau su meri de su bar, Simoni – si fait un’estratzioni po is festas prus importantis, e s’urtima fut sa festa de su dus de làmpadas, A dogna schedina benit acapiau un’atru numuru e in segus, in totu s’Italia, funt bessius degi de custus numurus chi ant bintu unu milioni a dognunu”. In Sardigna s’unica schedina a binciri est cussa giogada in Seddori.

Imoi in Seddori c’est sa curiosidadi de sciri chini est su fortunau a airi bintu. “Podit essiri finas unu clienti de su bar, narat sempiri Crobu, ma podit essiri fians calencunu de is biddas acostau a Seddori poita deneus genti meda chi nd’erribat de foras”.

 

 

Foto: superenalotto.it