Po mori de sa pressioni bascia e de sa stanchesa chi intendit in pissu, is dotoris chi sighint Sirviu Berlusconi dd’ant obrigau a si frimai una pariga de dis, eriseru non est andau a Porta a Porta. Unu treulu mannu po su partidu a unu mesi de is eletzionis.

De parti sua, a donnia manera, Berlusconi de Arcore narat de non si preocupai prus de tantu e in-d’una telefonada cun s’Ansa assegurat ca istat beni. Pusti, sempiri a su telefunu ma custa borta in televisioni, a Matris cunfirmat ca s’at a pigai duas dis de pasu ma ca est in saludi: “Mi dispragit meda po sa genit chi non mi podit biri ma pusti custas duas dis ap’essiri prus friscu de prima. Bengiu de una cida aunia aput trabaglaiu po 17 oras a sa di po fairi is listas. Funt stetias dis prenas de dogna cosa e imoi soi aberu stressau”.

Su Cavalieri (fatu calai de cuaddu) comenti de sempiri non si chesciat ma is dotoris funt preocupaus su matessi e forsis ddu faint ricoverai una pariga de dis in calencuna clinica po ddu torrai a nou. tocat a s’arregordai sempiri ca Berlusconi no est prus unu piciocheddu (a cabidanni at a lompiri is otantadus annus) e ca dus annus a imoi a fatu un’operatzioni a su coru.