“In su guvernu totu pensaus ca is trabaglius de su ponti Morandi non ddus possant fairi cussus chi teniant sa responsabilidadi de non ddu fairi orruiri – at nau eriseru su ministru a is Infrastuturas Danilu Toninelli in s’Aula de sa Camera, chistionendu de cussu chi est sussediu in Genova -. Lassai a Autostrade po s’Italia a torrai a costruiri su ponti iat essi una cosa de macus e chena perunu arrespetu po is parentis de is mortus. Su ponti depit torrai a essiri fatu de calincunu chi tengiat a eita biri cun su Stadu in parti o totu e tengiat puru capassidadis tecnicas, is spesas invecias si dd’as depint pigai chini tenit is godangius”.

De custus fueddus contras is sociedadis chi ant pigau sa cuncessioni de su Stadu, sighit Toninelli: “De imoi in susu ant essi obilgadas a ponni dinari po cicai de fairi stradas prus modernas e seguras e depint cumprendiri ca is autostradas non funt unu putzu de soddus chena acabu e bastat”.

 

Foto: ilfattoquotidiano.it