Sa politzia de sa Russia at arrestau cuasi tregentus ominis chi ant partecipau a s’atobiu, aprontau in totu sa natzioni, contras sa riforma de is pensionis in sa dì de is votatzionis aminastrativas e regionalis. Si votaiat in mosca puru. Po chini s’agataia in Russia, comenti s’osservatoriu OVD-Info, is frimaus funt, prus che a totu, in Ekaterinburg in is Urali e in Omsk in Siberia. A pediri a totu is citadinus de calai a in is orrugas fut stetiu su capu de s’opositzioni a Vladimir Putin, Alexeu Navalny, chi s’agatat in presoni e ddue depit abarrai po trinta dìs ancora. A is fueddus de Navalny ant arrespustu in medissimus, a migliaias e migliaias, in cincuanta citadis russas. In lampadas su Cremlino iat postu manus a is pensionis, fendu cresciri s’idadi po ddu erribai a sessantacincu po is ominis e sessanta po is feminas. Cun custa riforma s’est abasciada meda sa popolaridadi de su presidenti Putin.