“Pedu contus a Salvini, de seguru cun mei narat sa beridadi, a innanti de fueddai cun is giorronalis depu chistionai cun cussus de sa Lega”, ddu at nau Luisu Di Maio chi bolit pediri a su ministru de s’Internu Mateu Salvini de s’indagu chi funt fendu in pissu de su tesorieri de sa Lega Giuliu Centemero po dinari pigau de su partidu e chi non podiat essiri pigau.

Totu custu a pustis chi is capus trumas de is Steddaus Franciscu D’Uva cun Istevini Patuanelli iant nau: “Seus segurus ca sa Lega at essi crara in custa cosa e iaus a bolli chi Salvini puru non nerit chi funt cosas de pagu contu. Est doveri nostu a ddu nai craru e tundu: de sempiri non boleus chi in is partidus intrit dinari de atra genti”. Sa Lega at arrespustu non arrespundendu e su capu truma de sa Lega in sa Camera at nau propriu ca non boliat arrespundiri a is Steddaus e ca non teniat nudda de nai.

 

 

Foto: lastampa.it