Est bessiu de una bona pariga de dìs su numuru norantotu de Làcanas, sa rivista fundada de Pàulu Pilllonca e ghiada de Màuru Mura. Est cuasi unu meraculu ca ocannu s’ant festai is centu numurus. Parint cosas de s’atru mundu! Làcanas, giai de su numuru unu at cicau de donai logu a totu cussu chi non s’agatat in is giornalis regionalis e chistionat paghissimu de “Cronaca nera” e politiga ca a ddu fairi giai ci pensant is atrus.

Custu numuru imprentau est pensau, comenti giai narat sa copertina, a tziu Antoni Cuccu, s’imprenteri bagamundu, comenti beniat connotu in totue. Chini no ddu at mai atobiau in dogna festa manna de sa Sardigna cun in libureddus in pissu de is poetas sardus? Testimonia de su cronista funt totu is libureddus  abarraus in domu a babbu mortu.

Ci pensat sa redatzioni, Pieru Sandru Pillonca, cun d’una testimonia de fairi apilurtzai  e su consiglieri comunali de Santu Idu, Danieli Melis, a ndi chistionai. Una poesia de Juanni Pira fait aciunta manna a totu s’orrestu.

Ocannu iat airi lompiu is cent’annus tziu Antoni e nosi pariat doverus  a ddi intregai sa copertina!

Su numuru nou sighit cun d’una testimonia de Giuanni Zidda, arregorta de Francisca Bianchi, in pissu de “sas meres de su prantu” orunesas. Articulu chi at tentu curiosidadi mannna ca funt meda de nosu chi s’arregodant is atitadoras, chi a dolumannu non esistint prus in Sardigna.

Maria Teresa Rosu, amiga stimada, nos at arregalaus dus articulus in pissu de sa miniera lulesa de Sos Enathos  e un’atobiu po arregodai unu “fumentista” seuesu chi at trabagliau po sa Bonelli: Salvatore Deidda.

S’amiga Lucia Cossu intendint su fradi de Pepino Impastato e de fatu ndi chistionat a sa manera sua.

Unu  logu de ammaju si benit scritu de Vitoria Campus, atra amiga corale, chi nosi chistionat de Villa Piercy.

Logu mannu ddu arregalaus a  is feminas: Massimiliano Perlato nosi chistioant de Anna Tifu, Antoni Caria de Valentina Caruso e Valentina Pulina de Adelasia Coco.

Is rubbricas funt is matessi de una vida: Spicchi d’arte, cun is artistas sardus contaus de Tonino Oppes, sa poesia, sos marengos de Juanne Fiori, intzerta de Giuannnibachis  Serra, Fabulas de Giuanni Carrulu Secci, Ervas de Luciana Lapia Piredda e is librus de Domus de Janas cun Manola Bacchis.

Sa prenda prus manna po nosu est sempiri Subra su palcu, cun sa trascritzoni de is garas a bolu logudoresas.

 

 

 

Màuru Mura

 

 

 

“Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022 LR 22/2018, art. 22”

 

 

 

Foto: archivio Domus de Janas