Unu birrificiu de Ceraxius, nomenau Mezzavia, at bintu su premiu europeu po sa birra prus bona. S’intzerriat Nautilus custa birra. Funt stetius pubricaus de paghissimu is bincidoris de su Brussels Beer Challenge 2017, cuncursu meda famau a livellu internatzionali chi si fait a Namur in Belgiu.

Po tres dîs, otantacincu espertus de dogna logu ant testau prus de milli tipus de birra dividias in categorias. Is birras prus bonas, de dogna categoria, funt stetias premiadas con medaglias de oru, prata e brunzu.

In custa editzioni is birras sardas chi ant bintu calencuna cosa funt cuatru: sa Nautilus de su birificiu Mezzavia de Ceraxius, comenti eus nau innantis, chi at bintu sa Medaglia de oru; sa birra Carda, de su birrificiu Spantu de Antoni Matzei e Otaviu Naseddu, chi est erribada segunda in sa categoria Honey Beer; dus brunzus ddus at bintus, invecias, su Birrificiu P3 Brewing de Tatari.