Chi nosi castiaus a palas su mundu no est chi in is tempus passaus fut meglius de cussu chi seus bivendu. Guerras, gana de s’omini a pensai feti po issu e totu, de si poderai su sû e cussa gana de ponni a caiddu sempiri de prus. Non ci iat a bolli ciorbeddu mannu a cumprendiri ca tanti a s’acabu de totus ddu est feti unu baulu chi nos aspetat. Ita podit intrai in cussu baulu? Non machinas, non domus e nemancu totut su dinari chi pensaus. Nudda de totu custu, ddue intraus nosu cun su corpus e cun cussu chi eus fatu in vida. Certu, doveri de dogna babbu e de dogna mamma, a bolliri lassai unu mundu meglius de su chi ant agatau. At essi feti po cussu? A lassai a is figlius feti dinari e perunu valori e ideali non serbit a nudda. Ddis depeus lassai unu mundu in pagi, cun milli coloris e massimamenti chena perunu velenu. Ce dda feus? Nou, bastat a si castiai a su costau, e a sa pregunta podeus feti donai custa risposta. Seus egoistas, pensaus feti a nosu e totu e non feus peruna cosa po cicai de arregalai a chini at a lompiri a pustis feti galanias e prendas.

Non scieus chi seus galu in tempus, totu parit ca est andendu sempiri peus: de dus annus una pesta in totu su mundu nos at frimau e fatu torrai a coa. Nariaus ca de tandu podiaus torrai a partiri meglius. Nosi pariat beru candu ddu pensiaus, nosi pariat cosa giai fata. Apichiaus lenzorus in is corridorius cun fidi e spera. Invecias, candu de su Covid -19 eus cumentzau a biri sa lugi, seus intraus in d’una gherra. Custu est su meglius chi boliaus? Est custu su mundu chi seus amostendu a is pipius nostus? Unu disisperu, est po dognunu chi tenit conca!

Nosi seus agatendu cun novas sempiri peus: familias chi non ce dda faint a papai, chi non si podint sanai de is maladias e, a s’imbessi, cun atra genti, paga a nai sa beridadi, chi, cun su dinari, si podit comporai su mundu.

Chi boliaus torrai a partiri beni, eus faddiu, un’atra borta, su caminu. Ma seus galu in tempus po mudai? Mah…

 

 

15 de martzu de su 2022

 

Màuru Mura

 

 

 

“Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022 LR 22/2018, art. 22”

 

 

 

Foto: https://www.milannight.com/redazionali/voglio-essere-chiara/larcobaleno/