Gratzianeddu Mesina est stetiu cundennau de su giuighe de su tribunali de Tatari a ses annus e otu mesis po usura e trocidura. Paris a issu finas su diretori beciu de una filiali de su Bancu de Sardegna, Pieruluisu Meloni, s’at pigau cinc’annus. S’imputu fut po tres ma unu, Giuanni Filindeu, dd’ant assolviu. Mesina at tentu prus annus de cussus chi su Pubricu Ministeru iat pediu, cuatr’annus.

 

Sa gratzia de su 1994, donada de su Presidenti de sa Repubrica Ciampi, Mesina si dd’at giogada meda mali difatis s’annu passau, su 12 de Nadale, ddu iant giai cundennau su tribunali de Casteddu. Fama manna, Mesina dda teniat po ce dd’airi fata a fuiri de medas presonis.

 

Un’omini chi non ce dd’at fata a si torrai a fairi una vida de onestadi pustis airi passau in is presonis de totu Italia corant’annus e pius.