Candu chistionat Radja Nainggolan, comenti de sempiri, no est mai banali. Eris ddu ant intervistau in Videolina, in sa trasmissioni “Cagliari in diretta”, e si podiat ascurtai in totu is canalis social de S’Unioni Sarda e de Radiolina. Su giogadori de mesu campu belga, chi s’Anversa ci bolit stupai, lassato berta una janna fintzas po torrai a giogai cun su Casteddu: “Chi una dì s’at a fueddai de torrai, tandu pensu chi, a dogna manera, po agatai un’acordiu tocat a essiri totus de acordiu. Non nau ca nou a nudda, cussa terra e cussa genti m’ant donau meda, chi non totu”. Is problemas cun su presidenti Giulini, chi ant portau a non ddu riscatai in su 2021, po su Ninja si podint giumpai: “A dolumannu tengiu unu naturali dificili meda, perou a bortas pensu chi is problemas si possant aconciai. Cun su presidenti Giulini apu tentu sempiri bonas relatas. Cun mei est stetiu sempiri onestu e leali, forsis unu pagu de mancu in s’urtimu annu: su problema chi tengiu cun issu si podit superai. A Giulini bogliu beni, po mei est una personi brava. Ma mi soi intendiu deludiu ca cussu fut entusiasta cantu de mei, ma iat pigau un’atra decisioni, pensendu ca deu torraia chena peruna mesura. Ma tengiu trintacuatr’annus, soi mannu e is problemas si podint giumpai: chi soi stetiu deludiu est unu problema miu, pero chi una dì si podit torrai a fairi sa pagi e agatai una solutzioni non serru sa enna. Non ddu apu mai prus intendiu, ma intendu atra genti”.

Nainggolan chistionat finas de cussu chi no est andau beni cun s’Anversa, a pustis ddu airi postu foras de scuadra po airi pipau una sigareta eletronica in panchina a innantis de una partida. In is dis passadas sa scuadra belga, de sa citadi sua aunia est crescu, at annuntziau de non ddu bolli prus in scuadra e de ddu bolli bendiri in gennargiu: “Apu faddiu una borta e non mi ddu ant perdonau”, spiegat. No apu pensau ca fui a intru de su stadiu, apu fatu una tontesa, ma de fatu apa chistionai puru de cussu chi ant fatu a mei. Fisicamenti soi postu beni, mi soi allenendu e non tengiu perunu problema de cropus. Ia cumentzau beni meda su campionau, in segus m’ant fatu foras. Est facili meda a chistionai de cussu chi facu de mali, ma cussu chi facu de beni nemus ddu scit: ddu scit sa familia mia e is amigus mius, cussus chi mi funt prus acanta. Is giornalistas de su Belgio funt cosas malas e scrint feti po bendiri is giornalis, ma chena de mei s’Anversa at bintu feti una partida in pissu de seti giogadas. At a bolli nai calencuna cosa?”.

 

 

Màuru Mura

 

 

Cenarba, su 18 de Sant’Andria de su 2022

 

 

Foto: https://www.ilovepalermocalcio.com/sportal-nainggolan-lascia-il-belgio-opzione-palermo-o-bari/