“Feti una brulla”. Chi calencunu, narat, in custu tempus de eletzionis e in prena campagna eletorali dd’at fatu torrai contras: “Forsis poita s’est amostada genti meda chi mi bolit beni”.

Perdu Pinna non si tirat agoa: “Eja, cussus fueddus funt is mius, ddus apu mandaus a un’amigu. Ma fut totu una brulla”. Militari in pensioni, cincuantases annus, est candidau po consiglieri regionali in is listas de sa DC de Rotondi, in su centrudrestra, in su collegiu de sa Gaddura. Et est issu a chistionai de is girus in is biddas in cumpangia de ses feminas “galanas meda chi m’agiudant intru de is atobius cun sa genti. Chi ti presentas a sa sola”, s’intendit in su messagiu, “ses unu cani scutu chi fueddat. Invecias cun custas ses amigas mias, bellas meda. Duas funt bestias cun pantalonis in peddi e stivalis, duas cun gunnedda curtza e duas leopardadas, cun camisas obertas chi donant una bella mirada”.

Cussus messagius ant fatu su giru de telefunus medas, massimamenti in Whatsapp. E funt lompius a s’ascurtu finas de sa candidada Alisandra Todde, chi at nau ca “funt una bregungia manna”.

Pinna, a dogna contu, narat: “Soi unu piciocu spassiosu chi de sempiri brullat cun is amigus e arrespetu a totus. Po cantu pertocat is feminas, funt medas cussas chi mi funt agiudendu in custu tempus a innantis de is eletzionis. Non m’ia permitiri mai de ddas ponni in lugi mala”. Non fait passus agoa, Pinna, e narat: “Sa parti ofendia soi deu”, incurpat, “funt fueddus mandaus, in cunfidentzia, a unu chi creia amigu, e aici non fut”. Duncas no est beridadi cussu chi benit intendiu? “Mancu po conca”.

Acabbat aici su candidau: “Immoi totus narant de custu messagiu, ma non si narat ca soi trabagliendu po ascurtai sa genti, is trabagliadoris, is pastoris e ca ap’a portai is fueddus insoru in Consigliu regionali. Poita chi mi soi candidau sa spera mia est a binciri. Soi un’omini beni bofiu de totus”.

 

 

Màuru Mura

 

 

Martis, su binti de friargiu de su 2024

 

 

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – Imprentas 2023-2024.

Legge Regionale 22/2018

 

 

Ativadi apariciada cun s’agiudu de sa Regioni Sardigna – Imprentas 2023-2024. Lei Regionali 22/2018

 

 

Foto: https://www.comune.sandonatomilanese.mi.it/-/via-don-candiani-lunedi-12-e-martedi-13-chiusa-per-lavo-4