T’apu cicau, non t’apu agatau

Ddu scieis cal’est su disigliu prus mannu de oi? Cussu de sciri umperai sa pinna comenti scias fari tui Ma cussu spetu mai ddu apa tenni. Soi de mesoredda cun is lambrigas in ogus ma non sciu de aunia cumentzai. Cuatr’annus fun passaus de candu Pàulu Pillonca, po mei feti e sempiri zio Paolo, non est prus in custu mundu. T’apu cicau, in custus annus e, massimamenti, in is urtimus tres mesis ma non t’apu mai agatau. Ti airi bofiu a su costau miu in custas dis de beranu e mi iais airi agiudau comenti feti tui scias fairi: cun dus o tres fueddus chi faiant cumprendiri totu.

Milli arregodus de is urtimus bint’annus, ma non feti. A mei de su giornalista, de su poeta pagu mi nd’importaiat, deu bolia beni a cuss’omini chi mi teniat comenti unu figliu. Antzis ti ddu arregodas in cussu mesi de Idas de su 2017, candu deu frimu a su semafuru de viale Monastir m’ias nau: “tui ses su de cuatru!” e deu cun is lambrigas in ogus, comenti imoi etotu, t’ia arrespustu: “Tui giai ddu scis ca de fatu babu miu lompis tui!”. Forsis non funt fueddus chi, po comenti fusti fatu, non ias airi mai umperau, ma deu ddu ia cumprendiu ca fus intendendu atru in su coru: scias ca ti ndi fus andendu e m’as bofiu fairi un’arregalu chi de tandu tengiu a intru de mei. Forsis mi bias cun d’una sensibilidadi tropu manna, ma giai mi ddu ias nau: “Maureddu ses diventendu omini, non timas, ca totu si ponit a postu, bastat a ddu bolliri”.

Oi est sa dì de s’arregodu, ma abarrant is fueddus chi as lassau in custu mundu, sa genti chi nos as lassau a su costau nostu, chi sighit a nosi ponni in contu. Nos abarrant is fueddus sabius, sa strinta de manu chi baliat comenti peruna’atra cosa. T’apu cicau, torru a nai, dogna borta chi soi andau a mi dromiri su spetu fut cussu de ti bisai po mi nai eita fairi. Ti cicu dogna dì, in cale chi siat spetu, castiendu finas po tempus meda una fotografia, ligendu cussu chi as scritu, ma non ti biu.

Mi soi timiu, m’as allogau, m’as donau fortza in su disisperu e tenias arregioni tui candu in cussas curvas de Seulu ia erriciu cussu messageddu aunia cun seti fueddus naraiaias totu: “Zoff non si podit mudai cun Maifredi”. Tenias arregioni, dd’apu cumprendiu a pustis!

Non tengiu pressi, ma non biu s’ora de mi torrai a setziri acanta de tui, cun d’unu presutu chi tui afitaias po mei, fendumì sa parti meglius, e a torrai a chistionai de fubalu, tui juventinu chi m’as fatu imparau sa formaztioni de su “Grande Torinu” de candu tenia ses annus… Gratzias de totu. A si biri in pressi

 

 

 

Màuru Muru

 

 

“Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022 LR 22/2018, art. 22”

 

Foto: Archivio Domus de Janas