“Forsis sa partida chi eus gioau peus, sa partida prus legia. No eus giogau comenti cieus fairi”. Est unu pagheddu inchietu Claudiu Ranieri a pustis sa partida de eris a merì perdia in Firenze cun sa Fiorentina po 3-0. Est sa de tres partidas perdia in d’una cida, a pustis cussas cun s’Atalanta e su Milan.. Su Casteddu est sempiri s’urtimu de sa classifica, chena airi bintu mancu una partida de is primas seti giorronadas.

“Est crara ca at contau meda a pigai unu gol apustis de dus minutus de giogu. A pustis binti minutus fustis giai dus a zeru contras una scuadra chi scit poderai sa bocia. Eus cicau de fairi de ssu meglius nostu, ma non seus allirgus po nudda. Tocat a sighiri a trabagliai”, is fueddus a caglienti de s’allenadori romanu. Ranieri, a dogna manera, non si frimat a sa classifica e connoscit sa meigina de  ndi torrai a pesai su Casteddu, giai de sa partida benienti, in sa Domus Unipol, cun sa Roma de Mourinho: “Una pensada dda tengiu in conca et eus a cicai de dda trabagliai in is allenamentus de custa cida. Non s’arrendeus: eus fatu calencuna partida bella sempiri perdendu, ma oi non fustis nosu e agatu giustu de airi perdiu. In custu pempus prus pagu si fueddat e meglius est. Connosciu feti un’arretzeta po ndi bessiri, su trabagliu. cussu chi seus fendu non bastat”.

At spantau, ma feti in parti, ca Luvumbo, su solu chi at fatu gol in custu cumenzu de campionau, oi no apat giogau po nudda. “No istat beni, chindechinò ddu ia fatu giogai de seguru”. “Custu mengianu, candu fustis aprontendu sa partida m’at nau ca intendiat ancora dolu candu curriat. Non ddu podia erriscai ca a pustis si podiat frimai po un’atru mesi. Eus a biri po dominigu”. Aunia at a podiri giogai Scuffet, su portieri de riserva, a pustis un’atra faddina de Radunovic: “Est craru ca no est in serenidadi, depeus biri unu pagheddu. Decidu a pustis airi fueddau cun su piciocu”. Intru de is novas bonas s’imbucada de is giovunus Oristanio e Prati: “Custu est galanu, is giovunus forsis no intendit su pesu de sa classifica chi teneus e pensant feti a giogai e a ddu fairi beni”.

 

 

Màuru Mura

 

 

Martis, su tres de Santu Gaine de su 2023

 

 

Foto: https://www.youtube.com/watch?v=mhXWBjdKw20