Cussa de dominigu cun sa Roma po Claudiu Ranieri no at essi mai una partida comenti de is atras. S’allenadori de is casteddaius est nasciu in Testaccio, unu de is cuartieris prus famaus de Roma, e sa scuadra grogorrubia dda tenit in su coru e in su sanguni. Ma in custu tempus aici diligu po su Casteddu non si podit perdiri in romanticismu. “Candu atobiu sa Roma est sempiri calencuna cosa de particolaridadi. Po mimi no est una scuadra comenti de is atras. Ma dogna bia chi dd’apu atobiada apu sempiri cicau de tirai a foras de is piciocus mius su meglius chi podessint donai in campu. Pusti cras puru at essi aici”, segat a curtzu Ranieri chi ancora non c’at calau sa partida de lunis passau cun sa Fiorentina e tenit sa spera chi is giogadoris arrespundant beni. “Apu agatau is piciocus in forma in custas dis, cun cunvintzionis mannas a intru de insoru. Sa situatzioni, non ma’atacu in palas de unu didu, no est de is meglius, ma feti chini est omini in coru e ciorbeddu ce dda fait a mudai su tempus”.

Una nova in sa formatzioni est segura: in porta at a giogai Scuffet. “Apu chistionau cun Radunovic, dd’apu giai nau ca iairi fatu a innantis cussu chi pensaia de fairi a pustis de sa partida cunu su Milan. inigui dd’ia donau atras duas partidas. Ma non ddu apu agatau trancuillu e po cussu dominigu at a giogai Scuffet ca in cust’ora mi donat garantzias de prus”. E Luvumbo? “A bellu a bellu est torrendusì a trabagliai cun nosu. No est po nudda a su centu po centu, ma cun probabilidadis mannas, ddu apa portai in panchina”. E de Mourinho e ita ndi pensat s’allenadori de Testaccio? “Sa relata intru de nosu fut cumentzada mali, ma oi andat beni meda. Est un’omini chi agradessu e sa stima chi tengiu est meda”.

At a lompiri sa vitoria de unu dominigu? Iat a serbiri meda po totus: sociedadi e tifosus.

 

 

Mauru Mura

 

Cenarba su ses de mesi de talamini de su 2023

 

Foto: https://www.calciomercato.com/news/ranieri-tutto-chiarito-con-mourinho-a-roma-feci-piu-punti-della–44925