Fairi sport est cosa bona e giusta po totu, massimamenti po su corpus nostu po ddu poderai sempiri sanu e beni postu. Ma fairi sport de scuadra, tanti po nai fubalu, basket o pallavolo, agiudat non feti su corpus, ma afortiat a cresciri paris a is atrus.

Abarrai a castiai is atrus cumpangius binciri est, galu de prus de pitichededdus, unu dolu po s’animu.

Testimonia manna cussa chi nos at contau un’amigu.

Una partida de fubalu, de pipieddus, indenanti de genti meda lompia a ddus biri. Undixi depint depint cumentzai sa partida e si scioberant cussus chi funt prus capassus cun sa bocia intru is peis. Chini abarrat a castiai setziu in sa panchina tenit sa spera de podiri intrai, est sussediu a chinechisiat apat giogau. Sa scuadra bincit sa partida, sa genti chi est erribada est allirga e festat, is giogadoris festant cussus puru, funt allirgus e pesant is manus a su celu. Iant perdiu totu is partidas giogadas a innantis e non ddis pariat beru cussu chi fut sussedendu.

Unu de is babbus, chi furint setzius, tenit ogus feti po su figligeddu chi est abarrau a castiai is cumpangius po totu sa partida. Ddu scit ita tenit in su coru, ddu bit prangendu e inchietu. Ddi at essi pragiu giogai sonumancu po unu pagheddu e no intendit sa vitoria de sa scuadra sua. A su babbu ddi prangit su coru, ddu est passau issu puru in sa matessi manera, prus de una borta. Ita tocat a fairi? Duas cosas feti: a si citiri e a ddu lassai prangiri e in segus a ddi fueddai! Dificili meda s’arti de is babbus e de is mammas.

Prangit, su pipiu, cun totu is lambrigas chi tenit in su coru, si disisperat e su babbu ddi stringit feti sa manu feti po ddi fairi cumprendiri ca est a su costau. Is lambrigas acabant e tandu cumentzant is fueddus. “Totoreddu, babbu connoscit totu cussu chi tenit in su coru e in sa conca. Dogna cosa, non ti arriolis meda. Antzis de una cosa soi seguru, imoi abarraus paris totu su merì e as a biri ca a intru de unu pagu as a torrai a erriri. Su sport est aici, in d’una scuadra si bincit e si perdit totus, non c’est unu prus bravu e unu de mancu, serbint totus. Tui sighi a trabagliai, a ddue ponni gana e barra e as a biri ca ce dd’as a fairi”. Parint fueddus fulias a su bentu, ma candu Totoreddu arrespundit nendu: “Candu apu imbrassau a Giuanni, s’amigu chi tengiu prus in su coru, fui sintzeru e allirgu po issu”.

Forsis is fueddus serbint de averas e Totoreddu seus segurus chi calencuna cosa dd’apat cumprendia. A s’acabu de su merì, Totoreddu at errisu, a pustis pagu, e po su babbu a torrai a biri cussu errisigeddu in mesu de is lavaras est cantu de prus galanu sa vida possat arregalai. Fortza Totoreddu!

 

 

Màuru Mura

 

“Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021 LR 22/2018, art. 22

 

 

Foto: https://www.istockphoto.com/it/vettoriale/bambini-facendo-diversi-sport-gm539125810-96059427