Est de candu fustis piticus chi nariaus sempiri: “Funt cosas chi sussedint feti in America”. Comenti a nai ca cussu chi nosi parit chi non possat sussediri feti inigui invecias giai. Un’atra borta, chi non fait mancu a ddas contai unu politziutu americanu umperat maneras de malumodu contras un’afruamericanu. A spantai meda est ca in custu contu teneus una piciochedda de doxi annus chi s’agataiat in sa mensa de sa scola media de Kenosha, in Winsconsin.

Ancora non si connoscint beni comenti funt andadas is cosas ca s’indagu est cumentzendu, ma in internet est craru unu videu de unu politziotu chi cracat su genugu a una piciochedda, bestia in jeans e una felpa, intru de sa schina e de su sugu po una bintina ede segundus in su mentris chi dd’acapiat.

De su videu, pigau de is telecameras de seguresa de sa scola, si bit ca pagu a innantis sa picioca donat una spinta a unu cumpangiu. Est bastau custu a s’agenti Shawn Guetschow, de trintaset’annus, po intervenni, a postu a una parti su piciocu e, a pustis, at fuliau a terra sa picioca. Dd’at frimada e at a cumentzau a ddi cracai su genugu in su su sugu, comenti at denunciau s’abogau. Duncas dd’at pesada a mala manera, dd’at acapiada cun is manetas e nde dd’at liada. Est a nai ca Guetschow, in cuss’ora non fut trabagliendu po sa politzia ma ddu fut fendu comenti guardia giurada in sa scola media Lincon, scioberendu inderetura de lassai custu trabagliu. Po imoi sa politzia no at fatu nudda, lassendudeddu galu in in servitziu.

Su babbu de sa picioca, Jarel PErez, chistionendu cun is giornalistas at nau ca: “sa figlia est sciocada meda e non bolit prus ponni pei in iscola”. S’abogau de sa familia at denunciau “sa violentzia chena peruna arregioni” e at pediu inderetura chi sa politzia ci boghit de su trabagliu a Shawn Guetschow.

Abarraus a biri cussu chi at a sussediri.

 

 

21 de martzu de su 2022

 

 

Màuru Mura

 

 

“Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022 LR 22/2018, art. 22”

 

 

Foto: https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/03/20/usa-12enne-afroamericana-schiacciata-a-terra-da-un-agente-ginocchio-sul-collo-per-oltre-20-secondi/6531913/