Spantau, Pepi est abarrau spantau, candu Totoreddu, in su mentris chi fut cun su telefoneddu in manus castiendu atrus piciocus e piciocas in su social de Tik Tok dd’at pregontau: “Oh, babbu, seus de unu muntoni de tempus chi no andaus a agatai a Pascali, ddu ia bolli biri. Ita ndi naras chi andaus a domu sua?”.

Pepi non si ddu aspetaiat e ddu fut acumpangendu a comporai pinnas, paperi e coloris po sa scola. “Ascurta Totoreddu, feus una cosa, a innantis andaus a fairi is cumandus chi teniaus in conca, a pustis nosi papaus calencuna cosa de bonu e a pusti prangiu ti portu de Pascali”, dd’at arrespustu Pepi. “Eja, est de unu bonu pagu de tempus chi ddu bogliu biri. Forsis non ci creis ma tengiu cun Pascali unu de is arregodus prus bellus: una dì de austu, fui piticheddu meda, non lompiat mancu a cuatr’annus e m’iat ingortu a aciocai mura orrua”, si ponit a nai Totoreddu, ponendu su telefoneddu a un’ala.

Pepi e Totoreddu, a manu pigada, andant a scioberai cussu chi depiant comporai, papant e bufant e sighint a chistionai de scola, de contigeddus in pissu de is cumpangius, de maistus e maistas. Totoreddu est totu un’errisu candu Pepi ddi fueddat de is contus sus de piticu. Ddi errint is ogus candu s’acatat de tenni su matessi naturali e sa timoria po is cosas noas. “Oh ba’ chi tui puru fus che mei a piticu bolit nai ca finas deu apa binciri sa timoria!”, narat Totoreddu in su mentris chi est ingurtendu un’orrogu de pani. “Totoreddu, non ti depis arriolai, dogna parti de sa vida mudat de un’idadi a s’atra, feti is idealis e is valoris no ant a mudai mai. Imoi ses sterrendu e de mannu as a arregoriri totu. Ma cussu chi ti bolit fairi cumprendiri babbu est ca tui ses bivendu sa parti prus galana de sa vida e ca a diventai mannu no est aici bellu comenti ti parit. Ma imoi andaus a domu de Pascali”.

Pascali est dromiu candu Pepi e Totoreddu lompint, ma ci ponit pagu a si ndi scidai. Intrant paris in s’aposentu cun sa mascherina in cara e inderetura de Pascali bessit unu errisigeddu. Totoreddu non si lassat binciri de sa timoria e s’acostiat cun is manigeddas de pipiu a ddu carignai: una, duas, tres bortas, chena peruna bregungia. Pepi ddi contat, un’atra borta, ca Pascali fut unu maistu de scola famau e cumbidat Totoreddu a ddi chistionai de cussu chi est fendu in iscola. Pascali ascurtat totu, iat a bolli arrespundiri, ma non podit, iat bolli torrai su carignu, ma non ddu podit fairi, ma un’atra borta fait totu cun is ogus e cun is lavaras chi s’oberint po erriri.

Totoreddu s’amostat allirgu e cumentzat a castiai totu cussu chi s’agatat in cuss’aposentu chi est meglius de unu spidali. Pepi ddu scit giai ca candu ant a bessiri Totoreddu ddu at preniri de preguntas. E difatis lompint una a pustis s’atra, chena si frimai. Is fueddus de Pepi forsis non funt serbius a ddi fairi cumprendiri totu, ma feti a dd’amostai ca su mundu no est totu froris e allirghia. A Totoreddu ddi est giuau prus de dogn’atra cosa. “Babbu, mi ddu impromintis ca mi torras a ingolliri de Pascali? Oi apu cumprendiu ca is fueddus contant prus pagu meda de su fairi”

 

 

Màuru Mura  

 

 

“Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022 LR 22/2018, art. 22”

 

 

Foto: https://27esimaora.corriere.it/articolo/la-mia-conciliazione-lavoro-e-curomio-marito-malato-di-sla/