Su Consigliu de is ministrus est prontu a allonghiai is regulas contras de su Covid chi acabant cun su mesi de gennargiu. Dde cantu si narat iant depiri abarrai po un’atru mesi. Massimamenti allonghiau s’obrigu de sa mascherina in logus obertus finas in zona arva e sighint a essiri proibias festas e cuncertus. Su Guvernu, chi cun probabilidadi manna s’at a atobiai custa cida, at a ponni mannu in pissu de is incungiamentus po sa cuarantena in iscola, is coloris de is regionis e, po cussus chi ant fatu totu is vacinus, s’allonghiamentu de su Green Pass. Cun totu custas mesuras su Guvernu pensat de fairi biviri s’Italia in manera prus normali possibili.

In custas oras is meris de is discotecas ant pediu a su Guvernu de torrai a oberri sonumancu po sa dì de Santu Valenti.

Po is iscolas ci funt duas pensadas: sa de unu a fairi balliri a is elementaris is regulas de is medias e superioris, aici is classis andant in DAD cun tres impestaus e cun dus abarrant in domu feti is impestaus e totu e chini no at fatu su vacinu o chini at fatu su vacinu de prus de centubinti dis. Sa pensada de duas est, invecias, cussa de fairi balliri in sa scola puru, cussu chi balit in sa vida de totu sa genti: perunu incungiamentu po chini tenit su vacinu de cuatru mesis o cun totu tres is vacinus; cincu dis po chini est vacinau o sanau de prus de cuatru mesis e dexi dis po chini no est vacinau.

Is Regionis ant finas pediu de ponni craresa in pissu de chini intrat in is spidalis “po Covid” o “cun su Covid”, comenti cussus chi benint ricoveraus po atras arregionis e funt impestaus.

Unu problema mannu est cussu de su Green pass. Su Guvernu est pensendu de allongiai custu puru a totu cussus chi tenint su “booster” a chini ddu tenit in scadentzia, ca ancora no si fueddat de atru vacinu.

De cras tocat a s’arregodai unu pagu de cosas, ma, a dogna manera, giai seus prontus.

 

 

31 de gennargiu de su 2022

 

 

Màuru Mura

 

 

 

“Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022 LR 22/2018, art. 22”

 

 

 

 

Foto: https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/Comunicati/Green-pass-ecco-l-ordinanza