Cussa de Nugoro est sa provincia cun su prus artu numuru de impestu de su Covid de s’urtima cida. Su numuru ndi benit a foras de sa cica chi, dogna cida, fait su sotziu Gimbe, chi narat ca is impestus funt in pesada feti in cuatru provincia italianas: Bologna cun su 3,2%, Rimini cun su 0,4%, Biella cun su 1,7% e duncas Nugoro cun su 32,7%.

In s’area regionali, casus nous cuasi sempiri ogualis, abbascaimentu de su 0,1% in s’urtima cida. Is impestaus de immoi, dogna centu mila abitantis, donant numurus chi passant de 1.583 a 1.513.

In is provincias, postu a un’ala de su numuru de Nugoro. Calant a 640 impestaus nous in totu is atras provincias: Sud Sardigna – 6,2%, cun incidentzia a 620, Citadi Metropolitana de Casteddu iincidentzia a 600 e abbascaimetnu de su 3.2%; Aristanis -7.7% cun inicidentzia a 571 , e de fatu Tatari a 347 e incidentiza a su -2%.

Abarrat in pissu de s media natzionali, ma a suta de su 15%, sa pressioni in pissu de is aposentus de is uspidalis (su 14,7%) e in pissu de is terapias intensivas (4,9% cun d’una media natzionali de su 3%).

Po cantu pertocat is vacinus, sa percentuali de genti cun prus de cincu annus de idadi chena nd’airi fatu manc’unu est de s’8,2%, chi est prus arta de sa media natzionali ce su 7%

Cussus chi ant pigau sa dosi de tres de su vacinu funt ancora su 5,9% (e sa media italiana et de su 7.1).

In su fratempus abasciant, ma abarrant subra su milli, is impestaus de dogna dì de su coronavitus. Is mortus de is urtimas binticuat’orasa bessint a cincu e is chi imbuncant  in is terapias intensias bessint a undixi.

Sa percentuali, intru de tamponis fatus, 6.800 e impestaus est de su 16%.

Custu est su bulletinu cumpletu de sa Regioni po mercuris su 18 de maju de su 2022: “In Sardigna teneus 1099 impestaus in prus e de custsu 909 funt cun tamponis antigenigus. Intru de molecolari e antigenicus funt 6779 is tamponis fatus”

S’agatant in is terapias intensivas inundixi e in is atrus aposentus 225.

963 ndi funt bessius de s’incungiamentu in domu e immoi abarrant in 22.852.

Is mortus funt cincu, maess inumrur de eriseru: una femina de cincuantanoi annus chi biviat in sa citadi metropolitana de Casteddu, duas feminas e 94 e 95 annus e dus ominis de norantunu e norantadus annus chi biviant in sa provincia de Aristanis.

 

 

 

Màuru Mura

 

 

“Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022 LR 22/2018, art. 22”

 

Foto: https://www.regione.sardegna.it/j/v/2570?s=1&v=9&c=94253&na=1&n=8&c1=289&nodesc=1&ph=1