Marcu Madeddu, s’omini de corantacinc’annus de Carbonia chi de dus annus gherrat cun una de is maladias prus legias chi si connoscint, sa Sla, at decidiu de sighiri a biviri. S’agataiat in Svizzera, unu de is pagus Stadus chi permiti sa “morti durci”.

Non biat atru caminu, Marcu, po sighiri a biviri, ma forsis s’acostiu a ss’urtima ora dd’at fatu mudai pensamentu. Aici at lassau su spidali e est torrau in Carbonia. “Apu decidiu de biviri po un’atru pagu”, is fueddus de su carboniesu.

A innantis de partiri iat nau: “Cumprendu beni chini gherrat, ma non si podit gherrai cun d’una maladia chi non ti donat mancu su 0,1% de possibilidadi de podiri binciri. In tempus pagu non ce dd’apa a fairi a fueddai e a sulai prus. Su dolu prus mannu est ca non possu morri, comenti disigliaia, in domu mia poita in Italia sa politiga s’est fata meri de sa vida e de sa morti de dognunu de nosu”.

Una curpa, po su piciocu, de is leis italianas. S’atra dì Madeddu at atobiau is dotoris de su spidali aunia s’agataiat e chi ddu iant giai acumpangiau in is mesis passaus. Eris a mengianu, comenti faint cun dognunu chi fait custu scioberu, ant cicau de ddu fairi torrai a palas de cussu chi iat decidiu. Giai is parentis e is amigus prus carus iant fatu su matessi, ma Marcu pariat seguru de cussu chi fut andendu a fairi.

Est unu contu de tristura manna, non c’at atru de nai chi non cicai una solutzioni. Ci ant provau in medas, politigus e sotzius massimamenti, ma nemus est lompiu a una lei.

Forsis po agatai sa cuadra, dogna tanti chini est contras, iat depiri castiai in is ogus unu malaidu. Meglius ancora iat essi a ddis fairi passai in cumpangia de sa familia feti una dì e totu iat essi prus craru.

Marcu, su contu chi ses bivendu nosi tocat de acanta, e de oi in sus Làcanas t’est a su costau, calechisiat scioberu facas po sa vida tua.

 

 

 

Màuru Mura

 

 

“Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022 LR 22/2018, art. 22”

 

 

Foto: https://www.istitutocapialbi.edu.it/zanzara/costume-societa/209-eutanasia-dolce-morte.html