Chini, massimamenti in is urtimus mesis e ancora de prus in is urtima dis, at morrungiau, in manifestadas, ma finas cun fueddus, contras de su regimi iranianu, ghiau de Ebrahim Raisi, at buscau annus de presoni medas o est stetiu bociu, cuasi sempiri impicau. Invecias Sajjad Heidarnava chi iat bociu e segau sa conca a sa pobidda, chi candu est morta iat lompiu is dixiaset’annus, est stetiu cundennau feti a sen’annus e mesu de presoni.

Heidarnava, in su mesi de friargiu de ocannu passau, at segau sa conca a sa podidda Mona Heidari, a pustis annus aunia dd’at scuta e avilia e po custu a is set’annus e mesu de presoni is giuigis ant aciuntu atrus otus mesis. Duncas su piciocu iranianu finas a su 2031 at essi impresonau. Duncas a bociri est prus pagu cosa che a morrungiai po sa libertadi.

Candu si furint coiaus Mona Heidari teniat feti dox’annus, e candu nd’iat lompiu catodixi at tentu su primu figliu. Ma sa vida cun su pobiddu fut un’inferru ca dda scudiat e dd’aviliat chentza mai si frimai. Po totu custu sa piciochedda s’est fuia in Turchia, forsis po cumentzai un’atra vida cun d’unu sirianu connotu in internet. Mai ddu iat essi fatu!

Sa familia sua, prus de una borta, dd’at pediu de torrai inderetura a domu sua, chi s’agataiat in sa citadi iraniana de Ahvaz, e a s’acabbu issa est torrada. Candu su pobiddu at scipiu ca fut torrada dd’at bocia chentza pena peruna. Giai sa morti de una picioca aici giovana est una lastima manna, ma a aciungiri orrori a s’orrori s’agatat unu videu, sempiri in internet: su pobiddu betat passu erriendu in is caminus de Ahvaz amostendu sa conca segada de sa pobidda. Cosa de non creiri!

Est stetiu unu “bocidorgiu po s’onori”, at segau in curtzu su portaboxi de sa magistradura Massoud Setayeshi, chi narat finas chi su babbu e sa mama de sa Mona ant perdonau a Sajjad Heidarnava.

Inderetura chini tenit is diritus de s’omini in su coru e in sa conca at artziau sa bogi: bocidorgius chentza pena, cun sa scusa de s’onori, funt postus a sa matessi manera de is bardanas.

 

 

 

Màuru Mura

 

 

Cenarba, su binti de gennargiu de su 2023

 

 

Foto: https://lanuovabq.it/it/delitti-donore-in-iran-una-piaga-continua