“Su centru drestra at a binciri poit Fortza Italia ndi fait parti. Chena de nosu no iat esistiri, ddue iaus agataus una drestara democratiga, comenti in atrus Stadus, chi nd’iat boddiri unu numuru de votus de imortu mannu, m chi non iat bastai a guvernai”. Fueddus de Sirviu Berlusconi, chi in una intervista a su Corriere della Sera torrat a nai ca Fortza Italia est su centru in s’alleantzia cunu Salvini e Meloni e chistionat de sa Campagna eletorali.

Fueddat de su programa eletorali de su centrudrestra e ponit comenti puntu centrali, comenti de sempiri de annus meda a cust’ala, massimamenti sa Flat Tax a su 23%, chi narat “iat essi sa rivolutzioni copernicana, non feti de s’economia ma in sa relata intru de Stadu e citadinu”.

Po cantu pertocat is bulletas artas de s’energia non si fait fuiri mancu custa: “Creu – narat Berlusconi – de essiri su primu a ddi chistionai. Iat essi meglius a ddu fairi chena ponni de una parti a un’atra su dinari giai in bilanciu, ma tocat a biri e a castiai beni chi custu podit essiri permitiu”.

De sa gherra in Ucraina: “Apu fatu totut cussu chi tenia in poderi – narat su Cavalieri – sempiri in prenu acordiu cun is amigus nostrus po cicai de torrai a ponni sa Russia in amigantzia cun s’orrestu de s’Ocidenti. Iat essi in s’interessu de totus. In Pratica di Mare , in su 2002, candu iat fatu ponni sa firma a Bush e Putin creia ca su caminu fut arrastau. A dolumannu no est andada aici”.

De fatu, sa chistioni po sa “l2adership”: De gelosu de Giorgia Meloni? Issa creit aberu chi una unu comenti de mei, cun sa storia mia, cun totu cussu chi apu fatu in sa vida podit essiri gelosu de chine chi siat?”.

Insoma sempiri is matessis fueddus de trinta’annus, forsis iat essi meglius a si dd’acatai ca su mundu est mudau e chi a bortas tocat a si ponni a un’ala chena cicai de si creiri ancora su numuru unu. Dignidadi, ddi narant dignidadi.

 

 

Màuru Mura

 

 

Cenarba, su 2 de Cabidanni de su 2022

 

 

“Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022 LR 22/2018, art. 22

 

 

 

Foto: https://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2022/09/01/da-berlusconi-e-renzi-tutti-su-tiktok_431e2e98-6b7a-4c30-ad60-f63cad18d929.html